Hindi Language :हिंदी भाषा

अलंकार :

अलंकार 01 अलंकार 02

उपसर्ग :

उपसर्ग 01 उपसर्ग 02 उपसर्ग 03

प्रत्यय :

प्रत्यय 01 प्रत्यय 02 प्रत्यय 03

 

छन्द :

छन्द 01 छन्द 02 छन्द 03

समास :

समास 01 समास 02 समास 03

संधि :

संधि 01 संधि 02 संधि 03
संधि 04 संधि 05 संधि 06

तद्भव – तत्सम:

तद्भव – तत्सम 01 तद्भव – तत्सम 02 तद्भव – तत्सम 03 तद्भव – तत्सम 04

विलोम शब्द:

विलोम शब्द 01 विलोम शब्द 02 विलोम शब्द 03
विलोम शब्द 04 विलोम शब्द 05 विलोम शब्द 06

पर्यायवाची शब्द:

पर्यायवाची शब्द 01 पर्यायवाची शब्द 02 पर्यायवाची शब्द 03

मुहावरे:

मुहावरे 01 मुहावरे 02 मुहावरे 03
मुहावरे 04 मुहावरे 05 मुहावरे 06